logo tz-izolace.cz
   F O U K A N Á   T E P E L N Á   A   Z V U K O V Á   I Z O L A C E

O násdomek.png, 28kB

TZ izolace - Zbyněk Trunečka se specializuje na tepelné a zvukové izolace Climatizer Plus a minerální vlnu Isover granulát. Tato izolace se aplikuje pomocí speciálního zařízení metodou foukání suchého materiálu do dutin nebo volně do prostoru. Díky vlastnostem těchto izolací a použitím technologie foukání lze kompletně zaizolovat běžnými metodami neaplikovatelné prostory, jako jsou duté trámové stropy, podlahy, duté příčky a podobně. Při použití mokrého nástřiku s přídavkem pojiva je možné izolovat i fasády domů s následnou montáží odvětrávaného fasádního systému. Technologie foukání je použitelná jak na rekonstrukce a dodatečné izolace jak stávajících objektů, tak je vynikající i pro novostavby, zvláště konstruované v nízkoenergetickém a pasivním standardu.

Při izolování stropních konstrukcí, podlah a vnějších stěn objektu lze ušetřit až desítky procent nákladů na vytápění proti nezaizolovanému nebo částečně izolovanému objektu. To v současné době, kdy ceny veškerých energií se pohybují směrem vzhůru a tento stav bude dlouhodobě setrvávat není zanedbatelná položka.