logo tz-izolace.cz
   F O U K A N Á   T E P E L N Á   A   Z V U K O V Á   I Z O L A C E

Ceník Climatizer Plus

Ceny izolací Climatizer Plus jsou kalkulovány jako celek, tedy materiál včetně samotné aplikace. Při kalkulaci se zohledňuje typ konstrukce, která má být izolavaná. Jako základní typ jsou stropní a vodorovné konstrukce, bez ohledu na to, jestli je izolování prováděno jako volné nebo do uzavřené dutiny. Další typ jsou šikmé konstrukce a krovy, tyto jsou dále rozděleny podle sklonu šikminy. Posledním typem jsou stěny a svislé konstrukce. Toto dělení má vliv na celkovou spotřebu materiálu Climatizer Plus a je nutné podle typu konstrukce zvolit tzv. koeficient zhutnění, který určuje, kolik kg Climatizer Plus je nutné aplikovat na 3 izolovaného prostoru. Bez tohoto zhutnění by postupem času zvláště u šikmých a svislých konstrukci mohlo docházet k sesedání a tím nedostatečné izolaci.


Stropní a vodorovné konstrukce Krovy a šikmé konstrukce Stěny a svislé konstrukce
ceny_strop.jpg, 15kB ceny_strop.jpg, 15kB ceny_strop.jpg, 15kB