logo tz-izolace.cz
   F O U K A N Á   T E P E L N Á   A   Z V U K O V Á   I Z O L A C E

Ceník Climatizer Plus


ceny_strop.jpg, 15kB

Stěny a svislé konstrukce


 • Typ aplikace :
 • - objemové plnění do uzavřené dutiny ( izolování stěn )
 •  
 • Sklon 45° - 90°
 • Koeficient zhutnění : od 2,03
 •  
 • cena za 1 m 3 : od 900 Kč bez DPH
 •  
 • Příklad výpočtu uvedené konstrukce :
 • Izolace stěny dřevostavby.
 •  
 • délka stěny : 2,5 m
 • výška stěny : 3,0 m
 • šiřka dutiny : 25 cm
 •  
 • Výpočet : délka x šířka x výška dutiny ( rozměry je nutno zadat v metrech )
 •  
 • 2,5 x 3,0 x 0,25 = 1,88 m 3
 •  
 • Uvedená stěna má objem 2,5 m 3. Pro ještě přesnější výpočet je možné odečíst objem trámů, které jsou součástí nosné konstrukce a zasahují do izolovaného prostoru. Není to ale nezbytně nutné, protože konečná cena je účtována podle skutečné spotřeby izolace a pro orientační stanovení ceny je tento výpočet dostačující.
 •  
 • Výsledek je potřeba vynásobit koeficientem zhutnění, který určuje, kolik izolace je potřeba do uvedého prostoru vměstnat navíc, aby postupem času nedocházelo vlivem sesedání ke snížení potřebné vrstvy izolace Climatizer Plus. V tomto případě je koeficient zhutnění 2,03 :
 •  
 • 1,88 x 2,03 = 3,82 m 3
 •  
 • Výsledný objem vynásobíme cenou za m 3 izolace a máme orientační cenu bez DPH :
 •  
 • 18,13 x 900 = 3 438,-
 •  
 • Vzhledem ke značné rozdílností jednotlivých objektů jsou uvedené ceny pouze orientační a před kalkulací a vypracováním cenové nabídky je nutná obhlídka objektu. Konečná cena je účtována podle skutečné spotřeby Climatizer Plus.
 •  
 • Požadovaná stavební připravenost :
 • - elektrická přípojka 220V / 16A
 • - příjezd na místo realizace
 •