logo tz-izolace.cz
   F O U K A N Á   T E P E L N Á   A   Z V U K O V Á   I Z O L A C E

Certifikáty


Aplikační firma TZ-izolace Zbyněk Trunečka je smluvní obchodní partner společnosti Ciur a.s. Brandýs nad Labem. Jsme teoreticky
i prakticky proškoleni k aplikaci foukané tepelné a zvukové izolace Climatizer Plus, vlastníme strojní vybavení k aplikaci suchou i mokrou technologií. Toto dokládáme certifikátem o aplikaci Climatizeru Plus. K dispozici jsou dále obecné, technické, akustické, hygienické a požární certifikáty, jejiž originály jsou k dispozici u výrobce izolace Climatizer Plus. Certifikáty jsou vázány na společnost Ciur a.s., jako výrobce izolačního materiálu Climatizer Plus a garantují deklarované vlastnosti materiálu a dodržovaní výrobních postupů.


Obecné certifikátyAkustické certifikátyTechnické certifikátyHygienické certifikátyPožární certifikáty