logo tz-izolace.cz
   F O U K A N Á   T E P E L N Á   A   Z V U K O V Á   I Z O L A C E

Co je Climastone

Climastone je izolační materiál vyrobený z minerální vlny firmou CIUR a.s.
Aplikuje se stejným technologickým postupem jako Climatizer Plus - foukáním do dutin nebo volného prostoru. Neprovádí se mokré stříkání na izolované povrchy.


Charakteristika výrobku


Granulát vyrobený z minerální vlny. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru granulátu. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována.


Použití


Granulát se používá jako polotovar pro následnou aplikaci foukané izolace. Výsledný produkt po aplikaci je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům. Detaily použití a aplikace je shodná s celulózovou izolací Climatizer Plus.


Balení, transport, skladování


Výrobek je balen do PE pytlů a uzavřen plastovou zdrhovací páskou. Musí být dopravován v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladuje se v krytých skladových prostorách chráněn proti povětrnostním vlivům nastojato nebo naležato.


Související dokumentyTechnické parametry


Parametr Jednotka Hodnota Norma
Tepelné vlastnosti      
Součinitel tepelné vodivosti λ W·m-1·K-1 0,040 ČSN EN 12667
Fyzikální vlastnosti      
Objemová hmotnost kg.m-3 40 – 60* ČSN EN 1602
Slehnutí materiálu (střechy, stropy) % Neměřitelné (≤1%) -
Slehnutí materiálu (příčky) % ≤10% -
Protipožární vlastnosti      
Reakce na oheň - A1 ČSN EN 13501-1
Maximální teplota použití °C 200  

  • * Parametr na finálním produktu po aplikaci.
  • Součinitel tepelné vodivosti je uváděn jako průměrná hodnota z naměřených hodnot.