logo tz-izolace.cz
   F O U K A N Á   T E P E L N Á   A   Z V U K O V Á   I Z O L A C E

Co je Climatizer Plus


Climatizer Plus je tepelná a zvuková izolace, technologie aplikace materiálu je na principu foufání izolačního materiálu do volného prostoru nebo dutin, popřípadě nástřiku na izolované povrchy. Některé informace o Climatizer Plus poskytnou otázky a odpovědi.


Základní informace o Climatizer Plus


 • tepelně akustická izolace na bázi celulózových vláken s názvem CLIMATIZER PLUS
  má dlouhou historii ze severoamerického kontinentu – 70. léta 20. století
 • jedná se o přírodní materiál, který je během výroby upravován tak, aby splňoval všechny náročné požadavky kladené na tepelné izolace
 • izolace CLIMATIZER PLUS je odolná vůči ohni, plísním, hlodavcům a hmyzu
 • z 90% výroby je CLIMATIZER PLUS vyvážen do více než 20 zemí světa >>> dohled mnoha zahraničních i domácích laboratoří a zkušeben
  (Evropský certifikát CE, Evropský technický atest ETA 06 / 0086 ) a další certifikáty
 • výroba probíhá dle normy ČSN EN ISO 9001:2009
 • CLIMATIZER PLUS je jako jediný v Evropě vyráběn (od roku 1991) na základě původní kanadské licence unikátní technologií,
  čímž je zaručena kvalita a stálost výrobku – na materiál je poskytována záruka 20 let
 • aplikace tepelně akustické izolace CLIMATIZER PLUS není vázána na počasí a roční období
 • CLIMATIZER PLUS je ekologicky šetrný výrobek
 • tepelně akustickou izolaci CLIMATIZER PLUS lze použít u novostaveb i rekonstrukcí (rodinné domy, panelové domy, školy, historické objekty, hospodářské objekty, výrobní a skladové haly, centra zábavy a sportu) pokud je to technologicky možné do vodorovných, šikmých i svislých konstrukcí
 • díky unikátní technologii aplikace bude vaše konstrukce opravdu izolována – je zaručena dokonalá izolace beze spár i v nepřístupných místech, nevznikají žádné odřezky a odpad, při rekonstrukcích není ve většině případů nutná složitá demontáž konstrukce
 • během aplikace materiálu není nijak narušen chod domácnosti či organizace
 • tepelně akustická izolace CLIMATIZER PLUS je registrována v systému Zelená úsporám


Porovnání základních vlastností běžných izolačních materiálů


Vlastnost Pěnový
polystyren
Sklo-minerální
vata
Climatizer Plus
Tepelná izolace ANO ANO ANO
Zvuková izolace ANO ANO ANO
Součinitel tepelné vodivosti
[ λ (W·m-1·K-1) ]
0,036 - 0,045 0,039 - 0,041 0,035 - 0,039
Měrná tepelná kapacita
[ J.kg - 1K - 1 ]
1270 920 1907
Ekologicky šetrný výrobek NE NE ( formaldehyd ) ANO
Odolnost proti prohoření Nízká Střední Vysoká
Šíření plamene >0 *) 0 ( nešíří plamen ) 0 ( nešíří plamen )
Náročnost aplikace složitá
( nutno rozebrat
konstrukci )
složitá
( nutno rozebrat
konstrukci )
snadná
( bez nutnosti
rozebrat konstrukci )
Rychlost aplikace dle konstrukce dle konstrukce velmi rychlá
Omezení provozu
při aplikaci
ANO ANO NE
Odpad
( placené odřezky atd. )
ANO ANO NE
Sesedání izolace NE ANO NE
( při aplikaci do dutin )
Tepelné mosty ANO
( mezi deskami )
ANO
( mezi deskami )
NE
( homogení materiál )
Odolnost
proti plísním
ANO ANO ANO
Odolnost
proti škůdcům
ANO ANO ANO

*) Šíření plamene po povrchu dle ČSN 73 0863


Měrná tepelná kapacita některých materiálů c [J . kg-1 . K-1]


graf.png, 4 kB
  Ocel - 450
  Křemenné sklo - 750
  Beton ( obyčejný ) - 850
  Plné pálené cihly - 900
  Minerální vata - 920
  Materily ze skleněné plsti - 940
  Sádrokarton - 1000
  Vzduch - 1008
  Železobeton - 1030
  Pěnový polystyren - 1270
  Climatizer Plus - 1907
  Dřevo - 2010