logo tz-izolace.cz
   F O U K A N Á   T E P E L N Á   A   Z V U K O V Á   I Z O L A C E

Informace o TZ-izolace.cz


 • TZ-izolace.cz dodržuje autorské právo a není-li uvedeno jinak, je vlastníkem obsahu jak textového, tak grafického.
 • Autorem zdrojového kódu je Jan Havelka ( © 2010 Havelka Jan )
 • Autorem grafického návrhu je Lukáš Kováč (Slovensko)
 • Script pro ovládání videoprezentace poskytl Zbyněk Šplýchal a vytvořil jej pro alza.cz
 •  
 • Podklady technického rázu jsou převzaty od CIUR a.s. ( texty, tabulky, grafy, certifikáty, video, výkresy )
  a v případě nutnosti byly upraveny pro potřeby TZ-izolace, bez vlivu na hodnotu obsahu a zkreslování informací.
  Převzetí uvedených podkladu je se souhlasem výrobce tepelné a zvukové izolace Climatizer Plus na základě smlouvy o obchodním partnerství.
 • Zdrojový kód TZ-izolace.cz je validní HTML 4.01 ikona validátor -html 4.01  
 •  
 • TZ-izolace.cz je testován a optimalizovám pro prohlížeče :
 •  
 • Internet Explorer ver. 5.5  6  7  8
 • Opera ver. 9.2  10.10
 • Google Chrome ver. 3.0
 • Mozilla Firefox ver. 3.5
 • SeaMonkey ver. 1.16  2.02
 • Safari ver. 4.0.4