logo tz-izolace.cz
   F O U K A N Á   T E P E L N Á   A   Z V U K O V Á   I Z O L A C E

Reference


Tepelná a zvuková izolace Climatizer Plus je využitelná jak v novostavbách, tak i při dodatečném izolování stávajících objektů. Mezi naše zákazníky se řadí především majitelé rodinných domů, ale i firmy dodatečně izolující své provozovny nebo i státní organizace. Všichni mají společnou potřebu snižovat náklady na vytápění objektů. Zateplením nejvyššího stropu nebo krovů lze docílit až 25 % úsporu nákladů na vytápění objektů. Je to opatření s relativně nízkými náklady a nejrychlejší návratností investic. Samozřejmě nemusí zůstat pouze u izolování stropů, ale je možné pokračovat i na dalších konstrukcích. Nepřeberné možnosti izolování Climatizer Plus se přímo nabízí ke snižování stále rostoucích cen energií. Ve fotogalerii vybraných referencí nabízíme pohled na některé již realizované objekty.

Dodatečné izolování stropu

Kompletní zateplení dřevostavby


 • Zateplení dřevostavby probíhalo ve třech fázích:
 •  
 • 1. fáze:
 • Typ aplikace : Foukání stropu
 • Foukalo se do dutiny mezi nosníky Steico, výška izolace 40 cm,
 • nejdříve pouze hadicí do volného prostoru, závěr se dofoukával pomocí koncovky X- JET
 • do předem připraveného otvoru. Objemová hmotnost zde byla 48 kg/ m3.
 •  
 • 2. fáze:
 • Typ aplikace : Foukání obvodových stěn
 • Celé vyplňování dutin mezi nosníky Steico probíhalo pomocí koncovky X- JET.
 • Síla izolace zde byla 30 cm a objemová hmotnost 65 kg/ m3.
 •  
 • 3. fáze:
 • Typ aplikace : Foukání podlahy
 • Zateplení podlahy se provádělo stejným způsobem jako strop, avšak výška zde byla stanovena v první etapě
 • na 25 cm a v druhé, kdy se bude zafoukávat nosný rošt finální podlahy, z již instalovanými rozvody,
 • taktéž na 25 cm a objemová hmotnost byla 40 kg/ m3.Dodatečné izolování stropu

Dodatečné izolování stropu


 • Typ aplikace :
 • objemové plnění do vodorovné uzavřené dutiny ( dutá trámová podlaha )
 • pro výstavbu podkroví nutné vyztužení stropu – kovové traverzy z následným překrytím trapézovým plechem
 • a konečným zalitím betonem.
 •  
 • Vrstva izolace 25 cm
 • plocha cca 40 m2  ( 10 m 3 )

Dodatečné izolování stropu

Trámový strop se záklopem


 • Typ aplikace :
 • objemové plnění do vodorovné uzavřené dutiny ( dutá trámová podlaha )
 • Skladba stropu :
 • - sádrokarton + nosná konstrukce
 • - difůzní fólie ( parozábrana )
 • - foukaná izolace Climatizer Plus
 • - OSB desky
 •  
 • Vrstva izolace 30 cm
 • plocha cca 160 m2  ( 50 m 3 )Volné foukání Climatizer Plus pod krov

Volné foukání Climatizer Plus pod krov


 • Typ aplikace :
 • Izolování volného prostoru pod nepřístupným krovem
 • Skladba stropu :
 • - betonový potěr
 • - difůzní fólie ( parozábrana )
 • - foukaná izolace Climatizer Plus
 • - vzduchová mezera ( volný prostor )
 • - krov
 •  
 • Vrstva izolace 25 cm
 • plocha cca 17 m2  ( 4 m 3 )Volné foukání Climatizer Plus pod krov

Volné foukání Climatizer Plus pod krov


 • Typ aplikace :
 • Izolování volného prostoru nepochůzné půdy
 • Skladba stropu :
 • - sádrokarto
 • - difůzní fólie ( parozábrana )
 • - OSB deska
 • - foukaná izolace Climatizer Plus
 • - vzduchová mezera ( volný prostor )
 • - krov
 •  
 • Vrstva izolace 30 cm
 • plocha cca 90 m2  ( 27 m 3 )