logo tz-izolace.cz
   F O U K A N Á   T E P E L N Á   A   Z V U K O V Á   I Z O L A C E

Zelená úsporám


Firma TZ-izolace je registrovaná a účastní se dotačního programu zelená úsporám. Co je dotační program programu zelená úsporám? Jedná se o velmi rozsáhlý projekt za podpory ministerstva životního prostředí a státního fondu životního prostředí ( SFŽP ), jehož cílem je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných, bytových domech a nově i panelových domech. V rámci dotačního programu se jedná o dlouhodobou akci s investicemi řádově v desítkách miliard.

Jednou z podmínek dotačního programu je realizace úsporných opatření registrovanou firmou, která je zapsána v SOD ( seznam odborných dodavatelů ) Žadatelé o podporu mohou využít služeb pouze těch realizačních firem, které jsou zapsány v SOD a splňují podmínky dotačního programu. Totéž platí o materiálech a technologiích. Foukaná tepelná a zvuková izolace Climatizer Plus je registrovaný výrobek a smí být použit pro dotované realizace.

logo zelená úsporam