Zelená úsporám je dotací pro lepší zítřky

Životní prostředí, je třeba chránit, o tom není třeba více debatovat. Program zelená úsporám je zaměřen právě na obnovitelné zdroje energií a také na úsporu energií v rodinných popřípadě bytových domech. S touto dotací tak můžete například zateplit svůj dům, provést výstavbu s nízkou energetickou náročností, využít například při výstavbě i tepla z odpadních vod anebo si nechat na dům instalovat fotovoltaické a solární systémy. 

Díky tomu tak můžete začít bydlet i za polovic. Nejenže ušetříte nemalé peníze, ale také budete strůjci lepších zítřků v oblasti ochrany životního prostředí.


Zelená úsporám se vyplatí každému!

Program zelená úsporám pochází z programu Ministerstva životního prostředí a o získání dotace z tohoto programu může požádat každý, jenž splní úsporná opatření, která budou provedena registrovaným dodavatelem a použije ke své svatbě materiály a technologie, které budou rovněž pocházet od těchto odborných dodavatelů. 

Pokud tak například zvažujete výměnu oken či dveří anebo samotné zateplení střechy, obvodových stěn či stropu a podlah máte jedinečnou šanci využít dotačního programu zelená úsporám.


Kdo o dotaci může zažádat?

O dotaci zelená úsporám mohou zažádat jak fyzické tak i právnické osoby, kteří jsou buď samotnými vlastníky či stavebníky rodinných domů. O žádost si můžete zažádat výhradně elektronicky a to buď před zahájením stavby, v průběhu její realizace či po jejím dokončení. 

Na jeden rodinný dům lze posléze uplatnit jednu žádost, která může být zkombinována na různá opatření, jakými mohou být zateplení, instalace solárních panelů či samotná výměna zdroje tepla. 

Dotace navíc zahrnuje i možnost získání příspěvku na technický dozor a odborný posudek, zelenou střechu či možnost využít dotačního bonusu v kombinaci s novou vlnou kotlíkových dotací. 

Říkáte, že vám to přijde fantastické? Ano, je tomu opravdu tak.